نام کانال : معرفی سامانه نگار

شماره صفحه / محتوا : 2
عنوان/سرصفحه : سرویس ارسال پیامک


مشاهده : 294

سرویس ارسال پیامکارسال پیامک انبوه

قابلیت ارسال متن پیامک به شهر ، کدپستی و پیش شماره مورد نظر

ارسال پیامک تعاملی

قابلیت ارسال متن پیامک به لیست شماره تلفن های وارد شده در سامانه یا در فایل اکسل

ارسال پیامک نظیر به نظیر

قابلیت ارسال پیامک بصورت متن اختصاصی برای هر یک از مخاطبین از طریق اطلاعات وارده شده در فایل اکسل

ارسال پیامک هدفمند

قابلیت ارسال متن پیامک به شماره های طبقه بندی شده موجود در سامانه براساس :

استان – شهر (مناطق و محلات) – کدپستی – پیش شماره – دائمی و اعتباری – مشاغل و اصناف

ارسال پیامک هوشمند

• با تعریف مخاطبین در سامانه می توانید پیامک را به گروه و افراد خاصی از مخاطبین ارسال نمایید.

• شما می توانید از طریق فایل اکسل اطلاعات و شماره مخاطبین ، فیلدهای مورد نظر را برای ارسال پیامک تعیین نمایید .

ارسال پیامک انبوه از طریق نقشه

قابلیت ارسال متن پیامک به شماره موبایل های منطقه خاصی بر روی نقشه