نام کانال : بانک سینا: انواع حسابها

شماره صفحه / محتوا : 1
عنوان/سرصفحه : حساب سپرده قرض الحسنه جاری


مشاهده : 308

چندرســـانه ای


حساب سپرده قرض الحسنه جاری

حساب سپرده قرض الحسنه جاری ، حسابی است که بانک بر اساس قرارداد فیمابین مشتری و بانک سینا به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح می نماید. برداشت و یا انتقال از این حساب می تواند از طریق چک، دفترچه، کارت های الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز انجام پذیرد. به موجودی این حساب ها سود تعلق نمی گیرد. مشتریان گرامی پس از مراجعه به یکی از شعب بانک سینا با ارائه مدارک زیر و تکمیل فرم های مخصوص می توانند سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح نمایند.

شرایط عمومی

- حساب سپرده قرض الحسنه جاری نیاز به اخذ استعلام از بانک مرکزی برای صاحب حساب و وکیل ایشان (اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی ) جهت نداشتن چک برگشتی از دارد. مدت اعتبار استعلام ها پانزده روز است. 
- لازم است مشتری نزد بانک سینا تسهیلات سررسید گذشته و معوق نداشته باشد. 
- با توجه به قابلیت ارائه دسته چک به مشتری در این حساب، کلیه مقررات مربوط به دسته چک بر آن نافذ است.
- هنگام افتتاح حساب جاری می‌توانید حسابی با عنوان حساب پشتیبان نیز افتتاح کنید. حساب پشتیبان سپرده‌ای است که در صورت نیاز کسری موجودی حساب شما را هنگام برداشت از آن جبران می‌کند. حساب پشتیبان می‌تواند از نوع حساب جاری، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز یا سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت باشد.
- حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری در صورت داشتن حساب پشتیبان مبلغ 500.000 ریال است.
- افتتاح حساب به صورت مشترک بیش از یک نفر صرفاً برای اشخاص حقیقی امکان پذیر است مشروط بر اینکه صاحبان حساب در زمان افتتاح حساب کتباً نحوه برداشت، انسداد و قدرالسهم هر یک را تعیین نمایند.

شرایط و مدارک لازم جهت گشایش حساب اشخاص حقیقی
- داشتن حداقل 18 سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالح 
- دارا بودن اهلیت قانونی (اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء)
- داشتن سواد خواندن و نوشتن 
- دارا بودن شغل معتبر و آدرس مشخص
- یک نفر معرف که نزد یکی از بانک‌ها حساب سپرده قرض الحسنه جاری داشته باشد و امضاء وی مورد تائید بانک باشد.
- اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی 
- برای اتباع خارجی پروانه اقامت معتبر
- افتتاح حساب توسط قائم مقام قانونی (ولی، وصی، وکیل، قیم،...) علاوه بر مدارک فوق تصویر مستند قانونی شامل شناسنامه ولی، قیم نامه یا وکالت نامه معتبر و... ضروری است.
- رجوع به یکی از شعب بانک سینا برای تکمیل و امضای فرم‌های مربوط

شرایط و مدارک لازم جهت گشایش حساب اشخاص حقوقی
- ارائه اصل و تصویر مدارک ثبتی شرکت شامل: 
• آگهی تأسیس
• اساسنامه و شرکت نامه(برای شرکت هایی که شرکت نامه دارند) گواهی شده اداره ثبت شرکتها
• روزنامه رسمی شرکت حاکی از ثبت شرکت و تغییرات حاصله در هیئت مدیره یا اساسنامه شرکت 
• در اساسنامه شرکت، حق افتتاح حساب جاری در بانک یا بانک‌ها پیش بینی شده باشد.
• مدیران و افتتاح کنندگان حساب لازم است کتباً تعهد نمایند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را در اختیار بانک قرار داده و متعهد شوند هر نوع تغییری که در اساسنامه و یا شرکت‌نامه و یا تصمیمات هیئت مدیره، سمت، اختیارات، مدت ماموریت مدیران و صاحبان امضاء به عمل آید، بلافاصله بانک را کتباً مطلع سازند. 
• نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل شرکت 
• مشخصات دارندگان حق امضای شرکت با تصریح اینکه چه کسانی حق برداشت از حساب های شرکت را دارند.

- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی (صاحبان امضاء مجاز شرکت)
- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت‌های سهامی در شرف تاسیس (هنوز به ثبت نرسیده باشند) بلامانع بوده و تا انجام تشریفات ثبت شرکت، هیئت موسس حق انجام عملیات بانکی و حق برداشت از حساب را نخواهد داشت.