نام کانال : بانک سینا: انواع حسابها

شماره صفحه / محتوا : 3
عنوان/سرصفحه : حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت


مشاهده : 290

چندرســـانه ای


حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به سپرده‌هایی گفته می‌شود که حداقل برای یکماه نزد بانک باقی بماند و مبلغ سپرده نیز از حداقل مبلغ تعیین شده برای افتتاح حساب کمتر نباشد. مشتریان گرامی پس از مراجعه به یکی از شعب بانک سینا با ارائه مدارک زیر و تکمیل فرم های مخصوص و واریز حداقل مبلغ پیش بینی شده می توانند سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح نمایند.


شرایط عمومی

- حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مبلغ 500.000 ریال است.
- حداقل مدت لازم جهت تعلق سود برای اولین بار یکماه بوده و به کسر یکماه در بار اول سودی تعلق نمی‌گیرد.
- به منظور تعلق سود به سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، موجودی حساب همواره باید معادل یا بیشتر از حداقل مبلغ تعیین شده باشد. ملاک محاسبه و پرداخت سود رعایت حداقل مبلغ افتتاحی می باشد.
- سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت به صورت علی الحساب و بر مبنای کمترین مانده در هر روز محاسبه و در پایان هر ماه قابل پرداخت است.
- نرخ سود علی‌الحساب سپرده های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت طبق مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و پرداخت می گردد.
- برای روز افتتاح حساب، سود در نظر گرفته می‌شود.
- برای روز بستن حساب، سود در نظر گرفته نمی‌شود. 
- افتتاح حساب به صورت مشترک برای 2 یا چند نفر امکان پذیر است مشروط بر اینکه صاحبان حساب در زمان افتتاح حساب کتباً نحوه برداشت، انسداد و قدرالسهم هر یک را تعیین نمایند. 
- افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به دو صورت دفترچه ای و یا از طریق کارت (حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت الکترونیکی) صورت می پذیرد. همچنین برداشت وجه از حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار به وسیله دفترچه پس انداز کوتاه مدت و یا سینا کارت انجام می گردد.

شرایط و مدارک لازم جهت گشایش حساب اشخاص حقیقی
- داشتن حداقل 18 سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالح 
- دارا بودن اهلیت قانونی (اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء)
- اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی 
- برای اتباع خارجی پروانه اقامت معتبر
- افتتاح حساب توسط قائم مقام قانونی (ولی، وصی، وکیل، قیم،...) علاوه بر مدارک فوق تصویر مستند قانونی شامل شناسنامه ولی، قیم نامه یا وکالت نامه معتبر و... ضروری است.
- رجوع به یکی از شعب بانک سینا برای تکمیل و امضاء فرم‌های مربوط

شرایط و مدارک لازم جهت گشایش حساب اشخاص حقوقی
- ارائه اصل و تصویر مدارک ثبتی شرکت شامل: آگهی تأسیس، اساسنامه، آخرین تغییرات چاپ شده در روزنامه رسمی کشور، اظهارنامه ثبت شرکت و شرکت نامه، نامه تعهد مدیران مبنی بر اعلام هرگونه تغییرات در شرکت
- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی (صاحبان امضاء مجاز شرکت)