فهرست مطالب کتاب فارسی پنجم دبستان

1-ستایش

2-رقص باد ، خنده ی گل

3-فضل خدا

4-راز گل سرخ

5-درخت گردکان

6-رازی و ساخت بیمارستان

7-خرد رهنمای و خرد دلگشای

8-بازرگان و پسران

9-چنار و کدوبن

10-گلدان خالی

11-زیرکی

12-سرودملی

13-ای ایران

14-دفاع از میهن

15-آوازی برای وطن

16-وطن دوستی

17-نام آوران دیروز ، امروز ، فردا

18-سرای امید

19-نام نیکو

20-نقش خردمندان

21-فردوسی ، فرزند ایران

22-بوعلی و بانگ گاو

23-روزی که باران می بارید

24-بال در بال پرستوها

25-شجاعت

26-کاجستان

27-حکمت

28-چشمه و سنگ

29-کار و تلاش

30-همه چیز را همگان دانند 

31-جوان و راهزن

32-نیایش

چندرســـانه ای


فایل پیوستیعنوان : فایل کتاب فارسی پنجم دبستان


جزئیات و دانلود...